Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben dan kun je dit met mij bespreken, aangezien onvrede en klachten voort kunnen komen uit gebrekkige communicatie. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als je om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kun je contact opnemen met de Klachtencommissie CAMCoop. https://www.camcoop.nl/klachtenregeling