Voor werkgevers

Bewustzijn in werk- traject

“Van werkdruk naar werkgeluk”

 • Heb je een werknemer die dreigt uit te vallen vanwege stressklachten?
 • Zijn er problemen in de thuissituatie waardoor de werknemer het werk niet (meer) goed kan uitvoeren?
 • Of is de werknemer eerder uitgevallen, met burn-out klachten, overspannenheid of aanhoudende pijnklachten?

Met mijn ervaring als jobcoach en psychosociaal therapeut begeleid ik mensen om weer gezond aan het werk te gaan.
Uitgangspunt daarbij is duurzame inzetbaarheid.

Wat het traject inhoudt:

 • We beginnen met een vrijblijvend intakegesprek waarin we samen het beginpunt en de gewenste eindbestemming bepalen. In dit gesprek worden ook verwachtingen uitgesproken ten aanzien van betrokkenheid van de werkgever tijdens dit traject.
 • Vervolgens besteden we in de volgende sessies aandacht aan het aanvaarden van de huidige situatie: in strijd blijven met jezelf, blijven vechten tegen wat er aan de hand is, is contraproductief voor herstel. Pas als deze worsteling wordt opgegeven komt er ruimte om te kijken hoe het anders en beter kan.
 • We onderzoeken de factoren die van invloed zijn op de balans tussen draagkracht en draaglast. Zowel factoren op het werk (inhoud, houding, sfeer en werkdruk) als factoren in de privésfeer (gezondheid, thuissituatie, mantelzorg).
 • We kijken naar de praktische tools om draaglast (tijdelijk) te verminderen, en om draagkracht weer te kunnen vergroten.
 • We besteden aandacht aan lichaamsbewustzijn. Het is essentieel voor herstel en opbouw om de verbinding met het lichaam te herstellen. Zodat de medeweker kan leren voelen waar behoeften en grenzen liggen.
 • We brengen persoonlijke kenmerken en kwaliteiten in kaart en we kijken welke belemmerende overtuigingen de werknemer eventueel heeft.
 • We kijken naar waarden. “Leven vanuit je hart: waarom doe je wat je doet? Wat doet er écht toe?” Ontdekken wat energie en voldoening geeft. We maken dit daarna weer specifieker en kijken hoe dit vorm te geven op werkgebied.
 • We werken aan ontwikkeling van psychologische veerkracht. Waardoor de werknemer zich beter staande kan houden in werk.
 • Tot slot wordt de werknemer begeleidt om stappen te kunnen zetten. Toegewijde acties ten opzichte van werk, met meer rust, balans en zelfvertrouwen.

Tijdens het traject neemt de werknemer verantwoordelijkheid voor eigen leerproces.
Er wordt gewerkt met opdrachten en oefeningen, die de werknemer gaat toepassen in het werk en in de privésituatie. Het is geen praattraject, maar een reis waarin de werknemer gaat ervaren wat wel of niet werkt.
Balans, belastbaarheid en inzetbaarheid zijn maar termen.. tot je zelf gaat voelen waar je eigen belastbaarheid zit. Dan krijgt het betekenis.

Dit traject is niet geschikt voor:

 • Werknemers die niet in staat of gemotiveerd zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun herstelproces.
 • Tweedespoortrajecten.

Het traject wordt na de intake op maat gemaakt rekening houdend met de problemen, wensen en hulpvragen. Na de intake zal een offerte worden gemaakt.